Regionieuws

48 woningen erbij op de goudkust van Zuid of 30?

12/07/2022 Bron: De Gelderlander

ARNHEM – Als villawijk Gaardenhage in Arnhem-Zuid straks is afgerond, ziet de buurt er heel anders uit dan begin deze eeuw de bedoeling was. De oorspronkelijk opzet met grote villa’s op grote kavels wordt bijgesteld, want jarenlang waren ze aan de straatstenen niet te slijten. En Arnhem heeft huizen nodig.

Maar hóe de ‘goudkust’ van Rijkerswoerd er over een paar jaar bij ligt, is nog onduidelijk. De gemeenteraad wijdde er al vele sessies aan en nog zijn de politici niet zo ver dat een besluit kan worden genomen. Wordt Gaardenhage nu afgemaakt met 48 woningen, zoals wethouder Cathelijne Bouwkamp wil, of met 30? Dat is het voorstel van de buurt.

Volgens de originele opzet zouden er nog 11 woningen komen. Maar omdat kopers het lieten afweten, wil de gemeente Arnhem een nieuwe invulling, met meer en goedkopere woningen. Tot groot ongenoegen van omwonenden. Dat juist toen dat plan concrete vormen aannam het ene na het andere perceel in Gaardenhage werd verkocht, bracht Bouwkamp niet van de wijs. Zij wil nog 48 huizen bouwen tussen de Huissensedijk en de Mooieweg. Dat vinden buurtbewoners te veel. Er ligt nu een compromisvoorstel dat de steun heeft van 95 procent van hen. En van VVD, CDA, ChristenUnie, Forum voor Democratie en de Arnhemse Ouderen Partij in de gemeenteraad, 10 van de 39 raadsleden, zonder uitzondering in de oppositie.

Coalitiepartijen als GroenLinks en Arnhem Centraal willen zo snel mogelijk zoveel mogelijk huizen bouwen in het kader van de wooncrisis. Het oppositievijftal heeft die wens ook, maar hecht tevens waarde aan burgerparticipatie, zeker omdat de gesprekken van de gemeente met de buurt de afgelopen jaren in hun ogen niet bepaald de schoonheidsprijs verdienen.

De gemeenteraad besprak het dossier al diverse keren en heeft nóg een extra vergadersessie nodig voordat er een knoop wordt doorgehakt. GroenLinks volgt de eigen wethouder. Arnhem Centraal leek zich aan te sluiten bij de ideeën van de buurt, maar krabbelt terug. D66 twijfelt nog, Volt ‘weet het even niet meer’. Wanneer de discussie wordt vervolgd, is nog niet bekend.

De opstelling van de collegepartijen leidt tot vertwijfeling in de oppositiebankjes, waar ze juist zo hun best hebben gedaan om brede steun te krijgen, benadrukt onder anderen VVD’er Rebin Maref. ,,Willen we dan echt in elk dossier de burger tegen ons in het harnas jagen?”, vraagt fractievolger van de ChristenUnie Ab Zijlstra zich af, verwijzend naar bijvoorbeeld het dossier-Schaapsdrift. Zijn partij en de medestanders van de oppositie willen de zaak in Gaardenhage niet op de spits drijven. ,,Het gaat om een verschil van 18 woningen. Daarmee lossen we de huizencrisis echt niet op.”