Regionieuws

Arnhemse wijk Malburgen-Oost wil niet nog meer goedkope huizen

18/01/2020 Bron: De Gelderlander

ARNHEM – in de wijken Malburgen-Oost, Het Duifje en Immerloo moet de gemeente niet nog meer woningen in de sociale huursector realiseren. Voor deze wijken moet de verplichting vervallen om bij nieuwbouw minimaal 30 procent in die sector te realiseren.

Een betoog met die strekking is woensdagavond namens de wijkbeheergroep Malburgen Oost Zuid afgestoken door Frans van den Berg. Hij sprak de gemeenteraad toe toen die vergaderde over de ontwikkeling van de woningbouw in de stad in de komende jaren en over een onderzoek naar wat nodig is om de woningmarkt in de stad het beste te bedienen.

30 procent sociale huur
Het gemeentebestuur is voornemens bij nieuwbouwprojecten de stelregel vast te leggen dat minimaal 30 procent van de huizen in de sociale sector wordt gerealiseerd. Voor zulke woningen geldt een huurprijs van maximaal 737 euro. Het stadsbestuur wil aanvullend ook afspreken op welke locaties meer dan 30 procent sociale huur nodig is en op welke plekken bij uitzondering minder mag worden gebouwd in deze categorie.
Volgens Van den Berg bestaat in de wijken die hij representeert ongenoegen over dit voornemen. ,,Er is al zoveel sociale huur, met aanverwante problematiek.” Van den Berg doelt op het gegeven dat goedkoper woningen mensen met de smalste beurs trekken, met problemen als armoede, schulden, werkloosheid en gezondheid.

Geitenkamp recordhouder
Van de woningen in de wijken waarvoor hij pleit, behoort ruim 71 procent aan de woningcorporaties die in het sociale segment verhuren. Alleen de Geitenkamp gaat daar nog overheen, met ruim 81 procent. Sociale huurwoningen moeten voor tenminste 80 procent worden verhuurd aan mensen met een jaarinkomen van 38.000 euro of minder.

Volgens Van den Berg heeft de gemeente te weinig oog voor het effect van haar plannen op de leefbaarheid in wijken waar al problemen zijn. Ook zouden de corporaties onvoldoende letten op wie er in hun woningen komen wonen. ,,In de vergaderingen van onze wijkbeheergroep is al meerdere keren besproken dat we, door het ontbreken van adequaat toewijzingsbeleid, de wijk weer achteruit zien gaan.”

Van den Berg ziet graag de regel opgenomen dat er geen goedkope huurwoning meer bijkomt in wijken die al voor meer dan 50 procent uit zulke huizen bestaan. Dat betreft niet alleen Malburgen-Oost, Het Duifje, Immerloo en Geitenkamp, maar ook Klarendal, Presikhaaf-West en Het Broek.

Verkoop grote huizen
De Malburgenaar weert zich ook tegen het voornemen van de gemeente om corporaties toe te staan grote huizen voor 2 ton of minder te verkopen of te verhuren voor bedragen tot 1.000 euro per maand. De gemeente wil daar de voorwaarde aan verbinden dat zij genoeg voorraad aan sociale huurwoningen hebben opgebouwd.

Volgens Van den Berg is de praktijk nu dat huizen van de hand gaan zonder dat er fatsoenlijk onderhoud aan is verricht. ,,Daarom zien de huizen er soms slechter uit dan woningen die nog in corporatiebezit zijn.” Ook leeft in de wijken de vrees dat huizen in de verkoop in handen vallen van huisjesmelkers die ze in eenheden splitsen of die er kamers van maken.