Regionieuws

Gemeente Arnhem wil in 2030 tien wijken van aardgas af

23/11/2021 Bron: De Gelderlander

ARNHEM – Aardgas zal in 2030 in tien Arnhemse woonwijken grotendeels tot het verleden behoren. Dat is het streven van de gemeente Arnhem. Het uiteindelijke landelijke doel is in 2050 te stoppen met aardgas als brandstof om huizen te verwarmen.

Een van de belangrijkste oorzaken van de wereldwijde opwarming van de aarde is de uitstoot van CO2. De verbranding van aardgas is één van de grote veroorzakers voor die uitstoot. Alle gemeenten in Nederland moeten laten zien welk pad ze gaan bewandelen om over te stappen van aardgas naar een alternatieve warmtebron.

10 wijken voor 2030 van gas af
Arnhem denkt voor 2030 tien wijken grotendeels van het gas af te hebben. Wijken zoals Schuytgraaf, die al aangesloten zijn op stadsverwarming, staan niet in dit rijtje.
Van de tien wijken gaan Kronenburg, Elderveld-Noord, Hoogkamp en Plattenburg mogelijk over op een decentraal warmtenet. Deze wijken of delen van deze wijken zullen verwarmd worden door een lokale bron in de buurt.

Rioolwaterzuivering als warmtebron
De rioolwaterzuivering aan de Drielsedijk in Arnhem-Zuid (zie foto) is zo’n alternatieve warmtebron. Gezuiverd water kan door middel van warmtepompen via een nog aan te leggen warmtenet warmte leveren aan de woningen. Omdat het geen deel uitmaakt van een stadsbrede stadsverwarming, heet dit systeem een decentraal warmtenet.

Andere wijken die voor 2030 van het gas af moeten, zijn Saksen Weimar, Nieuw Monnikenhuizen, Stadseiland, Plantagebuurt en Nieuwe Aa en Tuin van Elden. Woningen in deze wijken zullen helemaal overgaan van aardgas op elektriciteit. Deze huizen krijgen straks warmte van waterpompen of infraroodpanelen.

Immerloo van het gas af
Tot slot zal ook Immerloo na 2030 geen aardgas meer gebruiken. Wellicht kan ook de ernaast gelegen wijk ’t Duifje daarop aanhaken. De woningen zullen binnen negen jaar worden aangesloten op het al bestaande centrale warmtenet. De afvalverbrander AVR in Duiven is de bron voor deze stadsverwarming.

Desgevraagd meldt de gemeente Arnhem dat de kosten van duurzame warmte niet hoger mogen zijn dan verwarmen met aardgas. Het Rijk stelt elk jaar maximumtarieven vast voor warmtelevering. De kosten voor duurzame warmte zijn momenteel hoger dan die van aardgas. Projecten zoals Kronenburg en Elderveld-Noord, die al heel ver zijn, kunnen niet zonder subsidie de kosten dekken. Samen met anderen gemeente vraagt Arnhem financiële hulp bij het Rijk voor de omzetting van aardgas op een alternatieve energiebron.

Kans voor nog vijf wijken
Bij het rijtje van tien wijken blijft het niet. Arnhem onderzoekt of nog eens vijf wijken aangesloten kunnen worden op een collectief warmtenet in combinatie met isolatie van de woningen. Het gaat om het centrum, Presikhaaf 3, Geitenkamp, Arnhem-West en Malburgen.