Regionieuws

Groot onderzoek naar winning van aardwarmte

08/10/2019 Bron: De Gelderlander

In grote delen van Gelderland en Brabant wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de bodem voor het winnen van aardwarmte. De daadwerkelijke winning kan op zijn vroegst over enkele jaren beginnen.

Er wordt onder meer onderzoek gedaan in het Land van Maas en Waal, de Betuwe, de Liemers en de Achterhoek. Het gaat om een seismisch onderzoek. In de bodem worden kleine springladingen tot ontploffing gebracht. Deze veroorzaken geluidsgolven, die worden geregistreerd.
Uit het patroon van de geluidsgolven wordt de opbouw van de bodem afgeleid. Die bepaalt weer of ergens aardwarmte gewonnen kan worden. Het onderzoek, dat SCAN is gedoopt (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) wordt betaald door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het wordt uitgevoerd door TNO en Energie Beheer Nederland (EBN), een overheids-bv die een deel van het Nederlandse klimaatbeleid uitvoert.

Aardwarmte is warmte die wordt gewonnen uit water dat van grote diepte wordt opgepompt. Het water heeft een temperatuur van 60 tot 80 graden. De warmte wordt via een warmtewisselaar doorgegeven aan water in bovengrondse leidingen. Het afgekoelde grondwater wordt weer terug gepompt in de bodem, op dezelfde diepte als waar het gewonnen werd. De gewonnen warmte kan gebruikt worden in woonwijken als vervanger voor aardgas, om woningen te verwarmen. In de tuinbouw in het Westland wordt al aardwarmte gebruikt voor de verwarming van kassen.

“Het warme water is overal in de diepere aardlagen aanwezig, maar het kan niet overal gewonnen worden. Het hete water moet zich in een poreuze, doorlatende aardlaag bevinden, waar het gemakkelijk doorheen kan stromen”, zegt Elita Cordova van EBN.
Als ergens aardwarmte gewonnen kan worden, wil dat niet zeggen dat dat ook gaat gebeuren. “Er moet op die plek bovengronds ook behoefte aan zijn”, zegt Cordova. “Als dat zo is, moet er aanvullend onderzoek worden gedaan. Er moet een bedrijf zijn dat de aardwarmte wil gaan winnen en er moeten vergunningen worden aangevraagd. Dat zal alles bij elkaar enkele jaren duren.”