Regionieuws

Minimaal driekwart van de nieuwbouwhuizen moet in Renkum betaalbaar zijn

07/02/2023 Bron: De Gelderlander

Projectontwikkelaars mogen alleen nog woningen bouwen in de Renkumse dorpen als minstens driekwart van de huizen betaalbaar is. De verkoopprijs mag maximaal 355.000 euro zijn. Dure huizen heeft Renkum genoeg, vindt het gemeentebestuur.

Er is schaarste aan betaalbare woningen, meent het college. De gemiddelde WOZ-waarde van een huis in Renkum is 338.000 euro, een bedrag dat nog valt in de categorie betaalbaar. Maar de vraagprijs van de woningen die in de verkoop zijn, ligt daar vaak ver boven en zijn voor veel starters op de woningmarkt onbereikbaar.

Om hen een kans op een woning te bieden, stelt Renkum strengere eisen aan projectontwikkelaars dan buurgemeenten. Driekwart van de te bouwen woningen moet betaalbaar zijn, in plaats van de helft of twee derde. ,,Omdat wij nu al over een relatief hoog aandeel woningen in het dure segment beschikken”, verklaart de woordvoerder van Renkum.

Behoefte aan betaalbare woningen
Toch blijkt uit onderzoek van de Groene Metropoolregio, een samenwerkingsverband van de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, dat er helemaal niet zo veel behoefte is aan goedkope woningen in Renkum. De komende jaren zouden er maar honderd betaalbare huizen bij gebouwd hoeven te worden. Volgens de woordvoerder van Renkum is dit onjuist. ,,Er is wel degelijk behoefte aan betaalbare woningen. De cijfers worden nog gecorrigeerd.”

Vooral mensen met lage en middeninkomens zouden grote moeite hebben om een woning in de gemeente Renkum te vinden. ,,We zetten dan ook in op echt betaalbare huizen”, zegt de woordvoerder. ,,Zowel huur als koop.” Want een huis van 350.000 euro blijkt voor starters nog steeds onbetaalbaar, stelt hij. Daarvoor is een inkomen nodig van 76.000 euro. Zo veel zouden de meeste starters niet verdienen.

Welk deel van de nieuwbouw niet meer dan 3,5 ton mag kosten, weet Renkum nog niet. ,,Dat stellen we vast op basis van een woningbehoefteonderzoek dat binnenkort verschijnt.”

Hoewel de grond duurder is dan bij de buren, is het gemeentebestuur van Renkum ervan overtuigd dat de strenge eisen projectontwikkelaars niet afschrikken. Wel krijgt het gemeentebestuur signalen dat de gestegen bouwkosten een uitdaging vormen ‘om woningen te realiseren die passen in het budget’, stelt de woordvoerder.

Het verschil bijleggen als de bouw van woningen duurder is dan de maximumprijs wil Renkum niet. ,,Dat mag ook niet vanwege de staatssteunregels.” En landelijke regelingen bieden geen soelaas, want daarvoor zijn volgens de gemeente de nieuwbouwprojecten hier te klein.

Toch maakt Renkum zich geen zorgen. ,,Wij zien nog voldoende interesse van ontwikkelaars om te bouwen in onze gemeente.”