Werkwijze taxatie

  • Na ontvangst van uw aanvraag voor een taxatie neemt Taxaties Regio Arnhem zo snel mogelijk contact met u op en maakt de taxateur met u een afspraak om de woning van binnen en van buiten op te nemen.
  • Verder mailt de taxateur u een opdrachtformulier (ook wel opdrachtvoorwaarden professionele taxatiedienst genoemd). Dat is een soort overeenkomst tussen u en Taxaties Regio Arnhem dat er een taxatie uitgevoerd mag worden. Verder worden het doel van de taxatie, de waardepeildatum en de kosten duidelijk vastgelegd en heeft u recht op 14 dagen bedenktijd (maar u mag ook afzien van bedenktijd). Op grond van Europese regelgeving (die inmiddels door NWWI, NRVT en VBO zijn overgenomen) moet voordat de taxatie plaatsvindt eerst dit opdrachtformulier worden ingevuld en door beide partijen ondertekend. Uiteraard zal Taxaties Regio Arnhem dit formulier al zoveel mogelijk voor u invullen.
  • Bij de opname van de woning wordt door de taxateur de grootte van de woning opgemeten en een uitgebreide beschrijving van de woning gemaakt. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de staat van onderhoud, kwaliteit van de bouw en aanwezige voorzieningen en uiteraard ook de ligging van de woning. Verder worden er minstens 6 foto’s gemaakt voor de visuele presentatie in het taxatierapport.
  • Na de opname verwerkt de taxateur de gegevens van de opname in het taxatierapport.
    Verder vraagt hij de kadastrale gegevens (perceelgegevens), kadastrale kaart, de recentste akte van levering, een bestemmingsplankaart en (indien aanwezig) bodeminformatie op die als bijlage aan het taxatierapport worden toegevoegd.
  • Op basis van al deze gegevens gaat de taxateur de waarde van de woning bepalen. Daarbij vergelijkt hij de te taxeren woning met verkoopprijzen van referentieobjecten in de directe omgeving en besteedt hij in het taxatierapport uitgebreid aandacht aan de verschillen in objectgegevens, type woning, grootte van de woning, perceeloppervlakte, staat van onderhoud, kwaliteit/luxe en ligging tussen de te taxeren woning en de referentieobjecten.
  • Als de taxateur het taxatierapport compleet heeft opgemaakt, biedt hij het taxatierapport ter goedkeuring aan het NWWI aan.
  • Na goedkeuring van het NWWI mailt de taxateur het taxatierapport direct naar u.