Regionieuws

Wonen bij Het Dorp in Arnhem nu al een hit: 900 mensen tonen meteen interesse

02/12/2021 Bron: De Gelderlander

ARNHEM – Een nieuw woningbouwplan van de ontwikkelaars Trebbe en Leyten aan de rand van de voormalige woongemeenschap voor gehandicapten Het Dorp in Arnhem-West is nu al een hit. Zeker 900 mensen hebben interesse getoond in de circa 100 woningen die moeten verrijzen in ‘de boskamers’ op het terrein van de voormalige Mariëndaal Scholengemeenschap op de hoek van de Heijenoordseweg en Amsterdamseweg.

Inspiratiebron
,,We hopen in het eerste kwartaal van 2023 met de verkoop kunnen starten”, zegt Urbain van het Erve van Trebbe Wonen. De bouw zou dan volgen in het derde kwartaal van dat jaar. ,,We denken daarna anderhalf jaar nodig te alles te realiseren.”
De initiatiefnemers tonen foto’s van woningen in het groen van Kerkebosch in Zeist om aan te geven in welke richting ze denken. Ook noemen ze het woningbouw project Bosrijk in Eindhoven als inspiratiebron.

Uniek wonen in Arnhem
Het plan krijgt de komende tijd vorm in overleg met de buurt. Een website is inmiddels in de lucht onder de naam www.uniekwoneninarnhem.nl met nieuws over de laatste stand van zaken. Bewoners van Heijenoord en omgeving zijn nauw betrokken bij het initiatief. De eerste keer gebeurde dat deze week via een digitale bijeenkomst, noodgedwongen door corona.

“Het bos raken we niet aan”
De woningen verrijzen op het voormalige terrein van scholengemeenschap Mariëndael voor voortgezet onderwijs voor leerlingen met een beperking. Het leegstaande onderwijscomplex aan de Heijenoordseweg 9 moet worden gesloopt om ruim baan te maken voor wonen. Het is niet de bedoeling dat bomen worden gekapt. ,,Het bos raken we niet aan”, verzekerde Gijsbert van Heest deze week aan omwonenden.

In het verleden is even nieuwbouw overwogen van de Mariëndael Scholengemeenschap samen met het aangrenzende Het Prisma College, beide deel uitmakend van scholenkoepel De Onderwijs Specialisten. Uiteindelijk verhuisde Mariëndael naar de Middachtensingel in de Arnhemse wijk Over het Lange Water. Voor Het Prisma is aan de Heijenoordseweg een nieuwe school in aanbouw, direct grenzend aan de toekomstige woonbuurt.

Een landschap met spectaculaire hoogteverschillen
Renzo Veenstra, stedenbouwkundige, architect en landschapsontwerper bij bureau RROG, typeert de gebouwen als een ‘campuslandschap met boskamers’ waarbij hij de kleine wegen die erdoorheen lopen ziet als nerven van een blad. De hoogteverschillen in het landschap, ter plekke oplopend tot 18 tot 19 meter, zijn nu nog verborgen.
Veenstra zoekt naar wegen die deze unieke kenmerken van het gebied straks een krachtig accent te geven. ,,We willen de bebouwing spreiden door het hele gebied in diverse vormen. De gebouwen worden niet hoger dan de boomkronen. Het worden geen huizen met tuinen afgegrensd met schuttingen. Ze moet opgaan in de bosachtige omgeving. De plek voor auto’s onttrekken we zoveel mogelijk uit het zicht, binnen de bebouwing, ondergronds.”
De ontwikkelaars hopen het bosrijke gebied in de nieuwe buurt te kunnen inrichten als openbaar wandelgebied. Er staan nu nog hekken omheen. Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat het gebied wordt bevolkt door vleermuizen en boommarters. De vleermuizen zitten in het oude schoolgebouw. ,,We maken vervangende huisvesting”, kondigt Van Heest aan.

Mix van huur- en koopwoningen
De bouwcombinatie denkt aan een mix van huur- en koopwoningen, waarvan 30 procent zoals in Arnhem verplicht in de sociale huur- of koop. De vorm van de bouw moet veel variatie krijgen: appartementen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande huizen. ,,Of 100 woningen haalbaar zijn moet nog blijken”, zegt Van Heest.
In overleg met de gemeente zetten de ontwikkelaars nog op een rij aan welke voorwaarden het plan moet voldoen. Om groen licht te krijgen is wijziging van het bestemmingsplan met instemming van de gemeenteraad noodzakelijk. Het gebied heeft nu nog een maatschappelijke functie.

Nieuwbouw bij de buren van Het Dorp
Het Dorp in de directe nabijheid van dit woningbouwproject is al voor een deel gesloopt in afwachting van de bouw van een nieuwe buurt. Daar wordt gedacht aan circa 110 koopwoningen en vier zorggebouwen van Siza. Initiatiefnemer Siza en de ontwikkelaars BPD en Van Wonen zijn nog in overleg met de gemeente over aanpassingen in het plan.
Siza hoopt daarover in het eerste kwartaal van volgend jaar meer bekend te kunnen maken. Het Dorp was de eerste woongemeenschap voor gehandicapten in Nederland en dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Een groot deel van de woningen en gebouwen is al gesloopt, de rest volgt later.

Foto: het dak van de voormalige scholengemeenschap Mariëndaal, verborgen in een bijzonder landschap met extreme hoogteverschillen in het bos achter de top van de stuwwal op de kruising van de Amsterdamseweg en de Heijenoordseweg in Arnhem. © Gerard Burgers