Taxaties i.v.m. hypotheek en NHG

Voor het aanvragen van een hypotheek en het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft u een gevalideerd taxatierapport nodig. Dit taxatierapport moet aan strenge kwaliteitseisen voldoen en gekeurd worden door een validatie-instituut. Taxaties Regio Arnhem is aangesloten bij het NWWI en kan voor u al een gevalideerd NWWI-taxatierapport verzorgen voor € 475,00 ALL IN (incl. kadasterkosten, € 42,95 validatiekosten en 0% BTW, omdat Taxaties Regio Arnhem gebruik maakt van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) van de Belastingdienst)! Deze aantrekkelijke prijs geldt ook voor appartementen, nieuwbouw- en verbouwingstaxaties!

NWWI staat voor Nederlands Woning Waarde Instituut. Het NWWI valideert (keurt) taxatierapporten van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare taxatierapporten die duidelijk inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen (onder andere door uitgebreide vergelijking met verkoopprijzen van verkochte referentieobjecten in de directe omgeving).

Het NWWI checkt bij de validatie of de waarde in het taxatierapport niet teveel afwijkt van de verkoopprijzen van referentieobjecten en andere modelwaarden. Verder voegt het NWWI aan het taxatierapport een controleverslag toe en krijgt het taxatierapport een uniek NWWI-registratienummer.

Een door NWWI gevalideerd taxatierapport wordt door alle hypotheek verstrekkende instellingen (zoals banken en verzekeringsmaatschappijen) en door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie) geaccepteerd. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.
Zo moeten de taxateurs ook zijn ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Taxaties Regio Arnhem is aangesloten bij het NWWI, NRVT-gecertificeerd en ook aangesloten bij brancheorganisatie VBO, dus is volledig gekwalificeerd om voor u een gevalideerd NWWI-taxatierapport te kunnen opmaken.